صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۳.۸۳ ۴.۹۶ ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶
۲۲۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۲۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۱.۰۴ (۰.۱۷) ۴,۲۱۸.۲۷ (۴۶.۲۹)
۲۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۳.۲۱ ۴.۰۹ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۲۲۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۲.۸۴ ۳.۹۷ ۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۲۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰.۷۹ ۰.۵۶ ۱,۶۳۶.۶۵ ۶۷۳.۷۴
۲۲۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۲۲۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۲۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (۰.۳۴) (۰.۸۶) (۷۱.۶۲) (۹۵.۶۶)
۲۳۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ (۰.۴۹) (۰.۶۷) (۸۳.۰۹) (۹۱.۲۹)
۲۳۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (۰.۰۲) ۰.۱۵ (۷.۵۲) ۷۲.۰۵
۲۳۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ (۰.۷۷) (۰.۷۸) (۹۳.۹۴) (۹۴.۱۹)
۲۳۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۲۳۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۲۳۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ (۰.۶) ۰.۱ (۸۸.۸۳) ۴۴
۲۳۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰.۶۲ ۱.۲۱ ۸۶۷.۱۴ ۸,۰۷۵.۴۴