صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۱.۱۳) (۱.۰۶) (۹۸.۴۳) (۹۷.۹۶)
۲۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۲۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۲۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۱۴) (۰.۶۲) (۴۰.۷۱) (۸۹.۶)
۲۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۳۲ ۰.۱۷ ۲۱۹.۸۶ ۸۳.۶۸
۲۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱.۴۱ ۳.۵۲ ۱۶,۳۲۳.۳۳ ۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳
۲۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۲ ۰ ۷,۷۷۲.۶۱ ۰
۲۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۳۵) (۰.۱۵) (۷۲.۲۷) (۴۲.۰۵)
۲۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۲۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ (۰.۰۲) ۰ (۸.۵۴) ۰
۲۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۱۶۷.۳۹ ۲۲۵.۷۵
۲۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۷۱.۱۹ ۲۹.۶۵
۲۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۱.۶) (۱.۷۹) (۹۹.۷۳) (۹۹.۸۷)
۲۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۲۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۲۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۲۳۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۲۳۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ (۰.۰۷) (۰.۰۵) (۲۳.۲۴) (۱۵.۸۹)
۲۳۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱.۳۳ ۰.۳۵ ۱۲,۳۰۱.۵۵ ۲۵۳.۷۶