صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱.۰۶ ۲.۲ ۴,۵۵۹.۲۷ ۲۸۳,۵۲۳.۳۶
۲۲۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ (۱.۵۳) (۳.۲) (۹۹.۶۴) (۱۰۰)
۲۲۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ (۱.۴۲) (۲.۳۹) (۹۹.۴۶) (۹۹.۹۹)
۲۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰ (۰.۰۲) ۰ (۸.۶۶)
۲۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۲۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (۱.۷۷) (۲.۶۸) (۹۹.۸۵) (۱۰۰)
۲۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۰.۲۸ (۱.۴) ۱۷۶.۵۲ (۹۹.۴۱)
۲۲۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۰.۶۴ (۰.۸۲) ۹۳۹.۸۵ (۹۵.۰۳)
۲۳۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰.۶۲ (۰.۸۶) ۸۶۸.۷۳ (۹۵.۶۵)
۲۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰.۷۹ (۰.۳۴) ۱,۶۶۲.۵۷ (۷۱.۳۲)
۲۳۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۲۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۲۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ (۱.۴۸) ۰.۰۳ (۹۹.۵۷) ۹.۸۱
۲۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ (۰.۰۹) ۰.۸۶ (۲۷.۳۸) ۲,۱۴۳.۴۸
۲۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۰.۵۲ ۱.۲۱ ۵۷۰.۰۷ ۷,۸۶۲.۱۷
۲۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰.۳۸ ۰.۶۳ ۳۰۳.۷۲ ۸۸۲.۳۹
۲۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰.۳۶ (۰.۴۴) ۲۷۲.۳ (۸۰.۰۷)
۲۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰