صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴,۴۸۶ ۱۴,۸۹۲,۸۰۶,۷۲۶ ۳۹.۲۱
۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳,۶۲۸ ۱۲,۱۱۷,۸۳۲,۰۰۸ ۷۶,۲۴۳.۴۲
«1»