صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۰.۲۱۵ %۱.۶۰۵
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۳.۲۸۳ %۴.۷۷۹
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۶.۸۳۹ %۷.۶۴۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۶.۱۲۲ (۰.۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۸.۶۲ (۷.۳۵۳)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۷۴.۹۳ %۴۹.۶۲
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۱۱۸.۱۴۲ %۵۸.۸۴۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۵۲ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۰۹)% (۱۰.۱۶)%