صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۰.۰۵۵)% (۰.۴۷۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۲.۷۲۴ (۲.۴۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۷.۹۴۵ %۵.۲۷۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۲۹.۵۹۴ %۳۲.۶۳۲
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۲۲.۶۳۹ %۱۴.۰۱۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۴۴.۴۳۴ %۲۳.۲۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۴ %۷.۱۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲.۵۶)% (۵.۱۹)%