صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
گزارشات مدیر اجرا
گزارشات مدیر اجرا
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
1403/02/12 گزارش مدیر اجرا حسابرسی شده برای سه ماهه چهارم1402 دانلود
1403/01/10 گزارش مدیر اجرا برای سه ماهه چهارم 1402 دانلود
1402/10/19 گزارش مدیر اجرا حسابرسی شده برای سه ماهه سوم 1402 دانلود
1402/10/10 گزارش مدیر اجرا برای سه ماهه سوم1402 دانلود
1402/08/15 گزارش مدیر اجرا حسابرسی شده برای سه ماهه دوم 1402 دانلود
1402/08/07 گزارش مدیر اجرا برای سه ماهه دوم 1402 دانلود
1402/04/17 گزارش مدیر اجرا حسابرسی شده برای سه ماهه اول 1402 دانلود
1402/04/13 گزارش مدیر اجرا برای سه ماهه اول 1402 دانلود
1402/02/04 گزارش مدیر اجرا 1402.01.28 دانلود