صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ انجمن مالی اسلامی ایران ۴۵۰,۰۰۰
۲ شرکت سبدگردان مفید ۵۰,۰۰۰
تعداد کل ۵۰۰,۰۰۰