صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۱۹,۸۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۸۰,۱۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۰۴۳,۱۲۲,۹۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۱۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۴,۲۳۰ ۱۴,۱۷۰ ۱۴,۱۷۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۰۴۳,۱۲۲,۹۳۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۴,۲۳۰ ۱۴,۱۷۰ ۱۴,۱۷۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۰۴۲,۰۱۳,۳۱۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴,۴۷۳ ۱۴,۴۰۵ ۱۴,۴۰۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۸۲۱,۲۴۵,۰۸۴
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۴,۴۲۶ ۱۴,۳۵۹ ۱۴,۳۵۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۶۶۸,۲۵۷,۳۱۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۴,۴۲۶ ۱۴,۳۵۸ ۱۴,۳۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۶۶۷,۷۰۱,۷۳۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۴,۴۲۶ ۱۴,۳۵۸ ۱۴,۳۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۶۶۷,۳۴۸,۴۶۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۴,۳۹۱ ۱۴,۳۳۳ ۱۴,۳۳۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۵۸۴,۲۳۴,۴۴۳
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۴,۳۶۲ ۱۴,۳۰۴ ۱۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۷,۴۸۸,۵۹۰,۳۹۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴,۶۱۶ ۱۴,۵۵۸ ۱۴,۵۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۸,۳۳۱,۴۷۶,۶۰۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۴,۹۱۷ ۱۴,۸۵۸ ۱۴,۸۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۳۲۵,۳۷۶,۱۸۴
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۴,۹۶۹ ۱۴,۹۱۰ ۱۴,۹۱۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۴۹۸,۵۰۳,۳۲۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۴,۹۶۹ ۱۴,۹۱۰ ۱۴,۹۱۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۴۹۸,۲۸۱,۰۴۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۴,۹۶۹ ۱۴,۹۱۰ ۱۴,۹۱۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۴۹۸,۰۶۸,۴۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۴,۹۰۴ ۱۴,۸۴۵ ۱۴,۸۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۲۸۲,۴۴۲,۴۱۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۴,۸۴۳ ۱۴,۷۸۳ ۱۴,۷۸۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۰۷۶,۵۵۶,۷۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۴,۸۸۰ ۱۴,۸۲۰ ۱۴,۸۲۰ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۱۹۸,۹۴۵,۴۲۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۴,۸۶۷ ۱۴,۸۰۷ ۱۴,۸۰۷ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۱۵۶,۷۴۵,۳۳۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱۴,۸۶۷ ۱۴,۸۰۷ ۱۴,۸۰۷ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۱۵۶,۳۴۵,۲۴۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱۴,۸۶۷ ۱۴,۸۰۷ ۱۴,۸۰۷ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۱۵۵,۹۵۴,۸۳۶
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۴,۸۶۷ ۱۴,۸۰۷ ۱۴,۸۰۷ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۸۷۷ ۰ ۶۲,۰۳۶ ۳,۳۱۹,۸۴۱ ۴۹,۱۵۵,۵۷۴,۱۲۰
  مشاهده همه