صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۰,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۵۹,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۶۳۵,۶۷۰,۲۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۵۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۲,۵۱۳ ۱۲,۴۶۵ ۱۲,۴۶۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۵,۶۷۰,۲۹۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۲,۵۲۹ ۱۲,۴۸۱ ۱۲,۴۸۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۸۸,۷۰۸,۰۱۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۲,۵۱۲ ۱۲,۴۶۴ ۱۲,۴۶۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۰,۸۳۹,۳۱۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۲,۵۱۷ ۱۲,۴۶۹ ۱۲,۴۶۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۴۸,۵۴۳,۰۶۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۲,۵۱۴ ۱۲,۴۶۶ ۱۲,۴۶۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۸,۹۸۳,۵۸۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۲,۵۱۵ ۱۲,۴۶۷ ۱۲,۴۶۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۴۱,۸۲۰,۱۵۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۲,۵۱۶ ۱۲,۴۶۸ ۱۲,۴۶۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۴۴,۶۵۹,۸۳۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۲,۵۱۲ ۱۲,۴۶۵ ۱۲,۴۶۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۴,۲۶۴,۴۱۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۲,۴۹۹ ۱۲,۴۵۳ ۱۲,۴۵۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۵۹۳,۱۶۱,۳۶۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۲,۴۷۶ ۱۲,۴۲۹ ۱۲,۴۲۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۵۱۴,۷۰۳,۶۸۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۲,۵۱۵ ۱۲,۴۶۱ ۱۲,۴۶۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۲۱,۱۸۱,۴۳۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۲,۵۴۳ ۱۲,۴۸۸ ۱۲,۴۸۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۷۱۲,۱۶۲,۱۹۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۲,۵۴۳ ۱۲,۴۸۹ ۱۲,۴۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۷۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۲,۵۴۴ ۱۲,۴۸۹ ۱۲,۴۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۷۱۵,۲۹۸,۷۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۲,۵۴۲ ۱۲,۴۸۷ ۱۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۷۰۸,۸۱۱,۵۵۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۲,۵۳۵ ۱۲,۴۸۱ ۱۲,۴۸۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۸۶,۲۲۰,۴۳۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۲,۴۹۹ ۱۲,۴۴۵ ۱۲,۴۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۵۶۸,۳۵۵,۱۷۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۲,۴۴۱ ۱۲,۳۸۷ ۱۲,۳۸۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۳۷۳,۶۴۸,۴۶۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۲,۵۲۰ ۱۲,۴۶۵ ۱۲,۴۶۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۵,۵۷۳,۵۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۲,۵۲۱ ۱۲,۴۶۶ ۱۲,۴۶۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۱,۶۳۶,۹۱۵,۳۷۸
  مشاهده همه