صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۰,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۵۹,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۲۱۶,۲۵۳,۴۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱۱,۴۸۹ ۱۱,۴۴۲ ۱۱,۴۴۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۲۱۶,۲۵۳,۴۴۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۱,۴۹۰ ۱۱,۴۴۳ ۱۱,۴۴۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۲۲۱,۰۲۸,۱۸۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۱,۴۹۲ ۱۱,۴۴۵ ۱۱,۴۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۲۲۵,۸۰۳,۴۸۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۱,۴۰۱ ۱۱,۳۵۵ ۱۱,۳۵۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۷,۹۲۵,۸۳۶,۵۷۶
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۱,۴۰۳ ۱۱,۳۵۶ ۱۱,۳۵۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۷,۹۳۰,۶۰۴,۳۳۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۱,۳۶۰ ۱۱,۳۱۴ ۱۱,۳۱۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۷,۷۸۹,۹۰۱,۶۶۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۱,۳۶۲ ۱۱,۳۱۵ ۱۱,۳۱۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۷,۷۹۴,۶۶۵,۴۱۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۱,۵۰۶ ۱۱,۴۵۹ ۱۱,۴۵۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۲۷۳,۶۲۱,۷۸۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۱,۵۰۷ ۱۱,۴۶۰ ۱۱,۴۶۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۲۷۸,۴۰۱,۰۰۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۱,۵۰۹ ۱۱,۴۶۲ ۱۱,۴۶۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۲۸۲,۹۳۷,۵۶۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۱,۶۰۰ ۱۱,۵۵۲ ۱۱,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۵۸۴,۲۰۳,۷۳۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۱,۶۴۳ ۱۱,۵۹۵ ۱۱,۵۹۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۷۲۷,۲۶۸,۵۵۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱,۶۲۵ ۱۱,۵۷۷ ۱۱,۵۷۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۶۶۷,۴۳۶,۹۹۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۱۱,۶۶۹ ۱۱,۶۲۱ ۱۱,۶۲۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۸۱۴,۵۷۳,۱۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱۱,۶۷۱ ۱۱,۶۲۲ ۱۱,۶۲۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۸۱۹,۳۷۱,۵۰۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۱,۶۷۲ ۱۱,۶۲۴ ۱۱,۶۲۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۸۲۴,۱۷۰,۳۹۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۱,۶۷۳ ۱۱,۶۲۵ ۱۱,۶۲۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۸۲۸,۹۶۹,۸۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱۱,۶۹۱ ۱۱,۶۴۳ ۱۱,۶۴۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۸۸۸,۵۹۴,۴۲۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۱,۶۷۵ ۱۱,۶۲۶ ۱۱,۶۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۸۳۲,۸۴۰,۰۶۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱۱,۶۹۴ ۱۱,۶۴۵ ۱۱,۶۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۸,۸۹۶,۰۶۲,۱۱۳
  مشاهده همه