صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۳۰,۱۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۶۹,۸۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰,۵۵۶,۳۶۵,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۸,۲۵۴ ۱۸,۱۸۴ ۱۸,۱۸۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۶۰,۵۵۶,۳۶۵,۸۹۰
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۸,۲۱۵ ۱۸,۱۴۵ ۱۸,۱۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۶۰,۴۲۷,۱۳۳,۶۷۹
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱۷,۹۴۹ ۱۷,۸۷۴ ۱۷,۸۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۹,۵۲۴,۱۴۶,۹۴۲
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۷,۹۴۸ ۱۷,۸۷۳ ۱۷,۸۷۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۹,۵۲۱,۳۸۰,۶۹۴
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۷,۹۴۷ ۱۷,۸۷۳ ۱۷,۸۷۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۹,۵۱۸,۶۲۴,۵۱۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۷,۷۳۱ ۱۷,۶۵۹ ۱۷,۶۵۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۸,۸۰۵,۸۷۳,۷۹۹
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۷,۷۱۴ ۱۷,۶۴۱ ۱۷,۶۴۱ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۸,۷۴۷,۸۳۱,۸۲۴
  ۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۷,۶۷۸ ۱۷,۶۰۶ ۱۷,۶۰۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۸,۶۳۰,۵۷۶,۷۲۵
  ۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۷,۵۹۵ ۱۷,۵۲۵ ۱۷,۵۲۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۸,۳۶۲,۶۴۰,۲۶۳
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱۷,۵۶۴ ۱۷,۴۹۵ ۱۷,۴۹۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۸,۲۶۱,۵۵۰,۷۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۷,۵۶۳ ۱۷,۴۹۴ ۱۷,۴۹۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۸,۲۵۸,۵۷۰,۴۷۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۷,۵۶۳ ۱۷,۴۹۳ ۱۷,۴۹۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۸,۲۵۵,۶۰۰,۵۲۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۷,۴۷۵ ۱۷,۴۰۱ ۱۷,۴۰۱ ۰ ۱۰۳ ۳,۳۸۱,۷۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۱۶۱ ۵۷,۹۴۸,۲۸۹,۷۷۴
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۷,۳۴۶ ۱۷,۲۷۲ ۱۷,۲۷۲ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۵۱۸,۳۲۹,۲۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۷,۳۴۸ ۱۷,۲۷۴ ۱۷,۲۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۵۲۲,۵۵۳,۳۴۲
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱۷,۳۴۷ ۱۷,۲۷۴ ۱۷,۲۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۵۲۲,۶۱۶,۵۰۸
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۱۷,۲۷۳ ۱۷,۱۹۷ ۱۷,۱۹۷ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۲۶۵,۳۷۶,۹۸۳
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۱۷,۲۷۳ ۱۷,۱۹۶ ۱۷,۱۹۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۲۶۲,۵۸۷,۸۸۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۷,۲۷۲ ۱۷,۱۹۵ ۱۷,۱۹۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۲۵۹,۸۰۹,۱۲۶
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۴۳۱ ۱۷,۴۳۱ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۸,۰۴۷,۶۷۰,۵۴۰
  مشاهده همه