صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۰,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۵۹,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۲۳۸,۲۳۲,۸۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۴۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۴۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۴,۵۱۷ ۱۴,۴۴۲ ۱۴,۴۴۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۸,۲۳۸,۲۳۲,۸۱۱
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴,۵۲۵ ۱۴,۴۵۰ ۱۴,۴۵۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۸,۲۶۵,۴۱۵,۲۰۶
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴,۵۴۳ ۱۴,۴۷۴ ۱۴,۴۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۸,۳۴۴,۲۸۲,۴۹۶
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴,۳۲۲ ۱۴,۲۵۵ ۱۴,۲۵۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۶۱۳,۹۵۵,۵۰۲
  ۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۴,۲۲۷ ۱۴,۱۵۸ ۱۴,۱۵۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۹۰,۲۲۱,۸۷۰
  ۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۴,۲۱۹ ۱۴,۱۵۰ ۱۴,۱۵۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۶۲,۰۲۷,۸۳۰
  ۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴,۲۲۰ ۱۴,۱۵۱ ۱۴,۱۵۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۲۶۴,۴۹۴,۸۳۷
  ۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۴,۱۳۹ ۱۴,۰۵۹ ۱۴,۰۵۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۹۵۹,۱۲۵,۱۱۷
  ۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۴,۱۵۳ ۱۴,۰۹۳ ۱۴,۰۹۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۷,۰۷۲,۰۱۹,۰۱۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۴,۰۱۵ ۱۳,۹۵۷ ۱۳,۹۵۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۶۱۶,۵۷۱,۱۲۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۴,۰۱۶ ۱۳,۹۵۷ ۱۳,۹۵۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۶۱۹,۰۸۷,۷۴۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۳,۹۸۳ ۱۳,۹۲۴ ۱۳,۹۲۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۵۰۸,۳۰۲,۲۲۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۳,۹۸۴ ۱۳,۹۲۵ ۱۳,۹۲۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۵۱۱,۰۴۴,۴۳۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۳,۹۸۴ ۱۳,۹۲۶ ۱۳,۹۲۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۵۱۳,۷۸۹,۸۸۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۴,۱۰۴ ۱۴,۰۴۵ ۱۴,۰۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۹۱۱,۸۴۶,۰۵۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۳,۹۷۶ ۱۳,۹۱۷ ۱۳,۹۱۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۴۸۵,۰۰۷,۳۹۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۳,۹۰۳ ۱۳,۸۴۵ ۱۳,۸۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۶,۲۴۳,۵۱۸,۰۲۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۳,۶۴۵ ۱۳,۵۸۹ ۱۳,۵۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۵,۳۸۸,۴۰۰,۱۹۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۱۳,۵۳۱ ۱۳,۴۷۵ ۱۳,۴۷۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۵,۰۰۸,۴۷۲,۸۷۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۳,۵۳۱ ۱۳,۴۷۶ ۱۳,۴۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۴۵,۰۱۱,۱۹۴,۷۹۲
  مشاهده همه