صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۴۴ ۰.۸۷ ۳۹۱.۷۸ ۲,۲۳۶.۸۵
۲۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰.۵۱ ۰.۶۸ ۵۳۴.۹۲ ۱,۰۷۳.۷۵
۲۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱.۷۹ ۳.۲۵ ۶۴,۷۶۳.۶۹ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۲۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ (۱.۴۳) (۲.۸) (۹۹.۴۹) (۱۰۰)
۲۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۹ ۰
۲۰۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ (۰.۴۴) (۱.۲۲) (۷۹.۹۴) (۹۸.۸۷)
۲۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ (۰.۷۲) (۰.۳۷) (۹۲.۹۶) (۷۴.۱۸)
۲۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ (۳.۴۳) (۵.۱۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ (۲.۶۷) (۳.۷۵) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۲۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۰.۲۵ ۰.۸۲ ۱۴۷.۶۶ ۱,۸۵۴.۱۸
۲۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۰.۶۹ (۰.۱۵) ۱,۱۱۸.۶۱ (۴۱.۱۷)
۲۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۱.۰۵ ۱.۵۲ ۴,۴۸۷.۰۸ ۲۴,۴۷۳.۸۶
۲۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ (۰.۶۲) ۰.۰۵ (۸۹.۶۷) ۲۱.۰۹
۲۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ (۰.۴۲) ۱.۶۷ (۷۸.۴۴) ۴۲,۴۹۹.۳۷
۲۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۱.۳۸ ۳.۱ ۱۴,۵۶۷.۲۲ ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸