صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۲۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱.۱۷ ۱.۷۹ ۶,۸۷۸.۴۳ ۶۴,۵۳۵.۴۷
۲۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ (۰.۰۷) (۰.۵۷) (۲۳.۷۴) (۸۷.۷۱)
۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۱.۴۲ ۰.۴۳ ۱۷,۳۳۸.۵۱ ۳۸۳.۸۳
۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ (۱.۵۲) (۱.۸۴) (۹۹.۶۳) (۹۹.۸۹)
۲۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (۰.۱) (۰.۸۹) (۳۰.۲۷) (۹۶.۱۶)
۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱.۸۳ ۱.۶۱ ۷۴,۴۷۸.۳۳ ۳۳,۳۸۶.۲
۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰.۱۳ ۰.۲۶ ۵۸.۲۵ ۱۶۲.۳۲
۳۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۲.۰۲ ۳.۷۷ ۱۴۵,۵۱۳.۵۳ ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶
۳۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۳.۸۳ ۴.۹۶ ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶
۳۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۳۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۱.۰۴ (۰.۱۷) ۴,۲۱۸.۲۷ (۴۶.۲۹)
۳۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۳.۲۱ ۴.۰۹ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۲.۸۴ ۳.۹۷ ۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۳۸ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰.۷۹ ۰.۵۶ ۱,۶۳۶.۶۵ ۶۷۳.۷۴
۳۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰