صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰
۲۸۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۴۴ ۰.۸۷ ۳۹۱.۷۸ ۲,۲۳۶.۸۵
۲۸۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰.۵۱ ۰.۶۸ ۵۳۴.۹۲ ۱,۰۷۳.۷۵
۲۸۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱.۷۹ ۳.۲۵ ۶۴,۷۶۳.۶۹ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۲۸۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ (۱.۴۳) (۲.۸) (۹۹.۴۹) (۱۰۰)
۲۸۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۹ ۰
۲۸۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ (۰.۴۴) (۱.۲۲) (۷۹.۹۴) (۹۸.۸۷)
۲۹۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ (۰.۷۲) (۰.۳۷) (۹۲.۹۶) (۷۴.۱۸)
۲۹۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ (۳.۴۳) (۵.۱۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۹۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ (۲.۶۷) (۳.۷۵) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۲۹۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۰.۲۵ ۰.۸۲ ۱۴۷.۶۶ ۱,۸۵۴.۱۸
۲۹۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۰.۶۹ (۰.۱۵) ۱,۱۱۸.۶۱ (۴۱.۱۷)
۲۹۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۱.۰۵ ۱.۵۲ ۴,۴۸۷.۰۸ ۲۴,۴۷۳.۸۶
۲۹۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ (۰.۶۲) ۰.۰۵ (۸۹.۶۷) ۲۱.۰۹