صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱.۷۹ ۳.۵۲ ۶۵,۳۷۰.۳۶ ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۸۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰.۰۸ ۰.۲۸ ۳۱.۹ ۱۸۰.۵۸
۸۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ (۰.۲۱) (۰.۲۲) (۵۲.۹۸) (۵۵.۷۶)
۸۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ (۱.۱) ۰.۴۶ (۹۸.۲۵) ۴۳۷.۰۵
۸۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۰.۳) (۰.۵۱) (۶۶.۴۴) (۸۴.۳۸)
۸۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۱.۲۶) (۲.۳۸) (۹۹.۰۲) (۹۹.۹۹)
۸۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۱۲ ۰.۳۱ ۵۵.۳۷ ۲۱۲.۳۱
۹۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۴۲ ۰.۸۹ ۳۵۸.۰۷ ۲,۴۵۳.۴۳
۹۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۱۲۵.۳۸ ۸۹.۲۷
۹۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۰.۶۷) (۰.۸۸) (۹۱.۴۳) (۹۶.۰۸)
۹۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۹۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰.۸۶ ۰.۲۵ ۲,۱۷۲.۲۵ ۱۴۹.۹۵
۹۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ (۰.۱۴) (۰.۷) (۴۰.۴۵) (۹۲.۴)