صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۰.۴۴ (۰.۵۵) ۳۹۲.۶۸ (۸۶.۷۷)
۶۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۰.۴۲ (۰.۳۴) ۳۶۰.۷۲ (۷۱.۴۴)
۶۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ (۰.۲۵) (۰.۹۱) (۵۹.۸۴) (۹۶.۴۹)
۶۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۰.۰۹ (۰.۲۳) ۳۷.۷۶ (۵۶.۵۹)
۶۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۰.۰۱ (۰.۱۷) ۵.۰۵ (۴۶.۷۱)
۷۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (۰.۳۸) (۰.۵۴) (۷۴.۷۹) (۸۵.۹۸)
۷۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۱۶) ۱۸.۷۶ (۴۵.۲)
۷۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (۰.۳) (۰.۸۷) (۶۶.۰۳) (۹۵.۹۴)
۷۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۳ ۲۴.۶۸ ۱۰.۸۹
۷۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۰.۲۵ ۰.۰۴ ۱۴۷.۹۸ ۱۶.۲
۷۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ (۰.۰۳) (۰.۵۸) (۱۱.۵۶) (۸۸.۰۱)
۷۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۰.۲۸ ۰.۱۷ ۱۸۱.۰۳ ۸۷.۴۵