صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۰.۰۴ (۰.۰۱) ۱۵.۹۵ (۳.۳۹)
۱۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۸ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۶ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (۰.۰۷) ۰.۵۳ (۲۱.۸۷) ۵۹۲.۷۴
۱۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰.۰۳ (۰.۱۹) ۱۰.۳۷ (۴۹.۱۸)
۱۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰.۵۶ ۰.۷۷ ۶۷۹.۶۷ ۱,۵۵۲.۸۷
۱۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱.۵۴ ۱.۸۸ ۲۶,۲۹۲.۹۳ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۱۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۵ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۴ ۰
۱۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۰.۸۹ ۱.۶۱ ۲,۴۲۱.۱۲ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۱۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۲۵ ۰.۵۵ ۱۴۹.۲۹ ۶۵۲.۴۶
۱۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۰.۵۶ (۰.۰۷) ۶۶۰.۹۶ (۲۳.۰۳)
۱۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۸ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۳۶) (۰.۶۲) (۷۳.۵۱) (۸۹.۷۶)