صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
821 1400/12/25 9,971 9,955 9,955 0 0 3,373,578 0 0 3,373,578 33,585,000,248
822 1400/12/24 9,987 9,987 9,987 0 0 3,373,578 0 0 3,373,578 33,690,571,870
823 1400/12/23 9,993 9,993 9,993 0 0 3,373,578 0 0 3,373,578 33,711,809,928
824 1400/12/22 9,999 9,999 9,999 0 3,373,578 3,373,578 0 0 3,373,578 33,733,048,013