صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱۴,۹۹۹ ۲۸.۵۴ % ۱۲,۸۵۹ ۲۴.۴۷ % ۲۲,۱۵۶ ۴۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۶ ۲.۳۵ % ۱,۲۹۴ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۴,۹۹۹ ۲۸.۵۵ % ۱۲,۸۵۹ ۲۴.۴۸ % ۲۲,۱۴۷ ۴۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۶ ۲.۳۵ % ۱,۲۹۷ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۵,۰۰۵ ۲۸.۵۷ % ۱۲,۸۵۳ ۲۴.۴۷ % ۲۲,۱۳۱ ۴۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۶ ۲.۳۵ % ۱,۳۰۱ ۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۵,۰۴۹ ۲۸.۱۳ % ۱۳,۶۰۸ ۲۵.۴۴ % ۲۲,۱۱۷ ۴۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۲ ۲.۶۶ % ۱,۳۰۴ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۵,۰۳۳ ۲۸.۷ % ۱۳,۶۰۲ ۲۵.۹۷ % ۲۱,۰۰۶ ۴۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۲ ۲.۷۲ % ۱,۳۰۹ ۲.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۵,۰۸۱ ۲۸.۷۲ % ۱۳,۷۱۱ ۲۶.۱۱ % ۲۰,۹۸۹ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۰۶ ۰.۵۸ % ۲,۴۲۹ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱۵,۱۲۶ ۲۸.۸۲ % ۱۳,۶۴۲ ۲۶ % ۲۰,۹۷۲ ۳۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۰۶ ۰.۵۸ % ۲,۴۳۳ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱۵,۱۲۶ ۲۸.۸۲ % ۱۳,۶۴۲ ۲۶ % ۲۰,۹۶۳ ۳۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۰۶ ۰.۵۸ % ۲,۴۳۷ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۵,۱۲۶ ۲۸.۸۳ % ۱۳,۶۴۲ ۲۶ % ۲۰,۹۵۴ ۳۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۰۶ ۰.۵۸ % ۲,۴۴۱ ۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۵,۱۶۸ ۲۸.۹۸ % ۱۳,۴۷۱ ۲۵.۷۴ % ۲۰,۹۵۴ ۴۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۰۶ ۰.۵۹ % ۲,۴۴۴ ۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %